üdvözöljük a PRAXIS PIAC oldalán!

On-line információs, hirdetési portál egészségügyben dolgozóknak

partnerünk:

PRAXISOK

kínál keres

Típus:

Megye:

HIRDETÉSI SZABÁLYZAT - Általános Szerződési Feltételek

A LAKÁSKULCS-direct (H-9400 Sopron, Ferenczy J. u. 6. adószám: 14110092-2-08), mint a www.praxispiac.hu internetes „On-line információs, hirdetési portál egészségügyben dolgozóknak” üzemeltetője (továbbiakban: Üzemeltető) jelen Általános Szerződési Feltételek keretében meghatározott szolgáltatásokat kínálja az alábbiakban részletezett feltételek szerint a hirdető ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) és igénybe vevők részére.

A Praxispiac.hu oldalon kínált szolgáltatások igénybe vételének megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási feltételeket. Ezen oldal használatba vétele kizárólag az alábbi feltételeknek megfelelő formában történhet.

A szolgáltatás tárgya, tartalma

Üzemeltető - a www.praxispiac.hu internetes címen elérhető adatbázis - és keresőrendszerben hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére egészségügyben meghatározott kategóriákban történő hirdetésére. Ezen rendszerben Felhasználó az Üzemeltető által biztosított ingyenes felület használatával saját akaratból, önállóan helyezi el hirdetéseit.

Üzemeltető köteles a magánszemély Felhasználó részéről korlátlan a meghatározott kategóriákban hirdetés elhelyezését azonnal biztosítani, amennyiben az mind a formai követelményeknek, mind tartalmilag megfelel.

A hirdetés díja

Üzemeltető magánszemélyek számára korlátlan hirdetés megjelentetését biztosítja térítésmentesen. A hirdetéshez kötelezően kapcsolódó esetleges fényképek szintén térítésmentesen feltölthetők.

Üzemeltető felelőssége

A www.Praxispiac.hu oldal tartalma kizárólag tájékoztatató jellegű, annak bárminemű felhasználása igénybe vevő és hirdető saját kockázata és felelőssége.

Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést- és törvényt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult azonnal törölni rendszeréből.

Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait megrendelő Hirdető által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Hirdető minősül szolgáltatónak.

Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata igénybe vevő és hirdető saját kockázatára és felelősségére történik.

A szerződés megszűnése

Szerződő Felek által írásban létrejött szerződések megszűnése kérdésében elsősorban az abban foglaltak az irányadók.

Magánszemély Felhasználó részéről létrejött hirdetés elhelyezését biztosító szerződések esetében Üzemeltető a magánszemély Felhasználó szerződésszegése esetén minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult a hirdetést rendszeréből törölni. Ilyen szerződésszegésnek minősül nem a portál tartalmi szolgáltatásának megfelelő hirdetés bármilyen formában történő elhelyezése, továbbá, ha a hirdetésben erotikus tartalmú vagy kiskorúak veszélyeztetésére alkalmas bújtatott reklám található.

A szolgáltatás időtartama

Üzemeltető szolgáltatását a Felhasználó felé 180 napig biztosítja. A Felhasználó által feladott ingyenes hirdetés ezen időtartam után a rendszerből - ellenkező utasítás hiányában - automatikusan törlődik.

Adatvédelem

Üzemeltető a hirdetési szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az ebből származó díjak számlázása, valamint az ezzel kapcsolatos követeléseinek érvényesítése céljából kezelheti a Felhasználó azonosításához szükséges és elégséges adatokat.

Üzemeltető az egyes szolgáltatásainak igénybe vételét regisztrációhoz köti, melynek során Üzemeltető a Felhasználó személyes adatainak birtokába jut, azonban ezen adatszolgáltatás minden esetben önkéntes.

Üzemeltető a regisztráció valamint a hirdetési szerződések megkötése során a Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése tekintetében a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezéseit betartja.

Egyéb rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ha a szerződő Felek írásbeli megállapodása ettől eltérően nem rendelkezik, jelen általános szerződési feltételek valamennyi hirdetési szerződésre irányadóak.

 

© LAKÁSKULCS-direct
Sopron, 2007. május 30.

hirdetés

WebBeteg

Lakáskulcs